เข้าพบประธานสภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย

ทีมงานเดโชโย่(ไทยแลนด์) ได้มีโอกาสเข้าพบคุณคุณอัชชพล ดุสิตนานนท์  นายกสมาคมสภาสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมใหม่แห่งสระว่ายน้ำ