มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (สน.คันนายาว)

มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (สน.คันนายาว) เพื่อจับฉลากงานปีใหม่ของส่วนจราจร